مراجعات مردمی شهرداری مسجدسلیمان برگزار گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، صبح امروز ۱۲ تیرماه مراجعات مردمی شهروندان با آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان برگزار گردید. بنابر همین گزارش در این روز شهروندان مناطق مختلف شهری ضمن حضور در دفتر شهردار ، پیرامون مشکلات خود درخواست هایی ارائه دادند ، که در ادامه شهردار مسجدسلیمان با […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، صبح امروز ۱۲ تیرماه مراجعات مردمی شهروندان با آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان برگزار گردید.

بنابر همین گزارش در این روز شهروندان مناطق مختلف شهری ضمن حضور در دفتر شهردار ، پیرامون مشکلات خود درخواست هایی ارائه دادند ، که در ادامه شهردار مسجدسلیمان با بررسی درخواست ها آن هارا به واحداهای مربوطه ، برای پیگیری بیشتر ارجاع دادند.