مراجعات مردمی شهرداری مسجدسلیمان برگزار گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری وشورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، در روز دوشنبه هشتم خردادماه طبق روال هرهفته با حضور آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان مراجعات مردمی ( ملاقات چهره به چهره) با شهروندان مناطق مختلف شهری برگزار گردید. بنا به همین گزارش مشکلات از جمله اجرای آسفالت محلات کمتر توسعه یافته ، احداث سرانه […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری وشورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، در روز دوشنبه هشتم خردادماه طبق روال هرهفته با حضور آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان مراجعات مردمی ( ملاقات چهره به چهره) با شهروندان مناطق مختلف شهری برگزار گردید.

بنا به همین گزارش مشکلات از جمله اجرای آسفالت محلات کمتر توسعه یافته ، احداث سرانه فضای سبز، نصب مبلمان پارکی ، جمع آوری نخاله و پاکسازی محلات از سوی شهروندان مراجعه کننده مطرح و شهردار مسجدسلیمان ، ضمن بررسی موارد فوق با مشاوره معاونت امور زیربنایی نسبت به برنامه ریزی وارجاع درخواست ها اقدام نمودند.