مراجعات مردمی شهرداری مسجدسلیمان‌ به روایت تصویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، در ادامه مراجعات مردمی که روزهای یک شنبه هر هفته با اسم نویسی شهروندان  انجام گردید، این برنامه با حضور شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان‌ و معاونین واحدهای مختلف در دفتر شهردار مرکزی برگزار شد. گفتنی است شهردار مسجدسلیمان‌ به همراه معاونین خود، ضمن بررسی درخواست مشکلات مراجعین به […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، در ادامه مراجعات مردمی که روزهای یک شنبه هر هفته با اسم نویسی شهروندان  انجام گردید، این برنامه با حضور شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان‌ و معاونین واحدهای مختلف در دفتر شهردار مرکزی برگزار شد.

گفتنی است شهردار مسجدسلیمان‌ به همراه معاونین خود، ضمن بررسی درخواست مشکلات مراجعین به پیگیری در جهت رفع این موارد می پردازد.