مراجعات مردمی آرش قنبری شهردار به صورت چهره به چهره با شهروندان مسجدسلیمان در پنجم آذرماه برگزار گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، در این روز با مراجعه شهروندان به منظور بررسی موضوعات مربوطه، شهردار مسجدسلیمان ضمن مطالعه دقیق درخواست آنها و همچنین مشاوره به صورت تلفنی و حضوری از طریق معاونت ها و مسئولین واحدهای مرتبط ، تقاضای مراجعه کنندگان را پیگیری کرد و مورد رضایت […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، در این روز با مراجعه شهروندان به منظور بررسی موضوعات مربوطه، شهردار مسجدسلیمان ضمن مطالعه دقیق درخواست آنها و همچنین مشاوره به صورت تلفنی و حضوری از طریق معاونت ها و مسئولین واحدهای مرتبط ، تقاضای مراجعه کنندگان را پیگیری کرد و مورد رضایت مندی عموم قرار گرفت.