مدرسه وحدت و شهرداری سرکوره ها برای اسکان احتمالی مردم در نظر گرفته شد

در پی بارش شدید باران در مسجدسلیمان اسفندیار باقری سرپرست شهرداری مسجدسلیمان در گفتگو با روابط عمومی شهرداری گفت: شهرداری مسجدسلیمان آمادگی کامل برای هرگونه حادثه احتمالی را دارد.

در پی بارش شدید باران در مسجدسلیمان اسفندیار باقری سرپرست شهرداری مسجدسلیمان در گفتگو با روابط عمومی شهرداری گفت: شهرداری مسجدسلیمان آمادگی کامل برای هرگونه حادثه احتمالی را دارد.

وی ادامه داد: به همین دلیل مدرسه وحدت و شهرداری سرکوره ها را برای اسکان احتمالی در نظر گرفته ایم. باقری در بخش دیگری از سخنان خود از همه ادارات و ارگان ها درخواست نمود برای پیشگیری از حوادث احتمالی با شهرداری همکاری نمایند.