عیادت شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین شهرداری مسجدسلیمان از کارگر حادثه دیده سازمان آتش نشانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در پی حادثه عصر امروز که در حین ماموریت برای یکی از پرسنل خدوم و تلاشگر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، در حین عملیات محوله به منظور شستشوی منازل، خیابانهای آسیب دیده در اثر بارندگی اخیر، منجر گردید که از ناحیه مهره گردن دچار مصدومیت شدند. […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در پی حادثه عصر امروز که در حین ماموریت برای یکی از پرسنل خدوم و تلاشگر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، در حین عملیات محوله به منظور شستشوی منازل، خیابانهای آسیب دیده در اثر بارندگی اخیر، منجر گردید که از ناحیه مهره گردن دچار مصدومیت شدند.

در همین رابطه علی عسکر اکبری کارگر حادثه دیده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری به بیمارستان ۲۲ بهمن انتقال یافته، و کار مداوای آن تحت مراقبتهای ویژه در حال انجام بود ولی بلافاصله جهت پیگیریهای بیشتر به اهواز اعزام شد.

گفتنی است شهام سلیمانی شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولین شهرداری در محل بیمارستان حاضر و ضمن دلجویی خانواده شان، از وی عیادت به عمل آوردند.