عملیات لکه گیری روکش آسفالت منطقه هشت بنگله در محور اصلی انجام گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان عملیات لکه گیری روکش آسفالت منطقه هشت بنگله در محور اصلی توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی(واحد عمران) شهرداری مسجدسلیمان انجام گردید. در همین رابطه لکه گیری سایر نقاط شهر پس از بررسی کارشناسان فنی در دستور کار روزانه شهرداری مسجدسلیمان می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان عملیات لکه گیری روکش آسفالت منطقه هشت بنگله در محور اصلی توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی(واحد عمران) شهرداری مسجدسلیمان انجام گردید.

در همین رابطه لکه گیری سایر نقاط شهر پس از بررسی کارشناسان فنی در دستور کار روزانه شهرداری مسجدسلیمان می باشد.