عملیات لکه گیری روکش آسفالت منطقه نفتک به چهاربیشه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات لکه گیری روکش آسفالت منطقه نفتک به چهاربیشه در حال انجام می باشد. شایان ذکر است روند مذکور توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی (واحد عمران) به صورت روزانه در سایر نقاط مختلف شهر، پس از بررسی اجرا می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات لکه گیری روکش آسفالت منطقه نفتک به چهاربیشه در حال انجام می باشد.

شایان ذکر است روند مذکور توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی (واحد عمران) به صورت روزانه در سایر نقاط مختلف شهر، پس از بررسی اجرا می گردد.