عملیات لکه گیری روکش آسفالت مناطق مختلف شهر ادامه دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان؛ عملیات لکه گیری روکش آسفالت مناطق مختلف شهر از جمله پنج بنگله، نفتون، چهاربیشه و کوی نفتخیز توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی شهرداری(واحد عمران) در حال انجام می باشد. در همین رابطه پس از کارشناسی و برآورد اولیه مناطق مورد نیاز در دستور […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان؛ عملیات لکه گیری روکش آسفالت مناطق مختلف شهر از جمله پنج بنگله، نفتون، چهاربیشه و کوی نفتخیز توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی شهرداری(واحد عمران) در حال انجام می باشد.

در همین رابطه پس از کارشناسی و برآورد اولیه مناطق مورد نیاز در دستور کار روزانه قرار خواهد گرفت.