عملیات زیرسازی و روکش آسفالت منطقه پنج بنگله اجرایی گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات زیرسازی و روکش آسفالت منطقه پنج بنگله ، حد فاصل پارک گل نرگس و رستوران داودی توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی (واحد عمران) انجام گردید. عملیات روکش آسفالت با برنامه ریزی های به عمل آمده، تا پایان سال جاری در دستور کار […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات زیرسازی و روکش آسفالت منطقه پنج بنگله ، حد فاصل پارک گل نرگس و رستوران داودی توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی (واحد عمران) انجام گردید.

عملیات روکش آسفالت با برنامه ریزی های به عمل آمده، تا پایان سال جاری در دستور کار شهرداری مسجدسلیمان قرار دارد که طی ماه های گذشته در بیشتر محلات ارائه خدمات گردیده است.