عملیات روکش آسفالت منطقه ریل وی با مساحت تقریبی ۷ هزار متر مربع اجرایی شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان با بیان این مطلب گفت: به دنبال اجرای طرح نهضت آسفالت در سال جاری ساماندهی و زیرسازی و روکش آسفالت معابر فرعی و اصلی محلات منطقه در دست انجام است و در همین راستا روند عمرانی روکش آسفالت منطقه ریل وی پس از مراحل […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان با بیان این مطلب گفت: به دنبال اجرای طرح نهضت آسفالت در سال جاری ساماندهی و زیرسازی و روکش آسفالت معابر فرعی و اصلی محلات منطقه در دست انجام است و در همین راستا روند عمرانی روکش آسفالت منطقه ریل وی پس از مراحل زیرسازی با مساحت تقریبی ۷ هزار متر مربع و با نظارت کارشناسان معاونت امور زیر بنائی شهرداری به مرحله انجام رسید.

شهردار مسجدسلیمان با اشاره به اینکه آسفالت معابر فرعی و اصلی بر اساس اولویت در حال انجام است، افزود: آسفالت بیشترین محلات در سال جاری انجام گردیده، و امیدوارم خدمات مطلوب شهرداری با مشارکت همه جانبه شهروندان تداوم داشته باشد.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.