عملیات تکمیل احداث دیوار حائل بلوار میدان دانشگاه آزاد اسلامی

عملیات تکمیل احداث دیوار حائل بلوار میدان دانشگاه آزاد اسلامی به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، عملیات تکمیل احداث دیوار حائل بلوار میدان دانشگاه آزاد با نظارت کارشناسان معاونت فنی و عمرانی شهرداری مسجدسلیمان به مرحله اتمام رسید. گفتنی است دیوار حائل بلوار میدان دانشگاه آزاد در راستای جلوگیری […]

عملیات تکمیل احداث دیوار حائل بلوار میدان دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، عملیات تکمیل احداث دیوار حائل بلوار میدان دانشگاه آزاد با نظارت کارشناسان معاونت فنی و عمرانی شهرداری مسجدسلیمان به مرحله اتمام رسید.

گفتنی است دیوار حائل بلوار میدان دانشگاه آزاد در راستای جلوگیری از رانش زمین های اطراف جاده و جلوگیری از گرفتگی کانال آب های سطحی احداث گردیده است.