عملیات تعمیرات و بازسازی کشتارگاه دام شهرداری در حال اجرا است

عملیات تعمیرات و بازسازی کشتارگاه دام شهرداری در حال اجرا است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، عملیات تعمیرات و بازسازی کشتارگاه دام شهرداری توسط معاونت امور زیربنایی در حال اجرا است.

گفتنی است این پروژه به بیش از ۵۰٪ پیشرفت فیزیکی رسیده است.