عملیات تعریض بلوار مسیردسترسی میدان نفتون حدفاصل منطقه سی برنج  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، عملیات تعریض بلوار مسیر دسترسی میدان نفتون حدفاصل منطقه سی برنج توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی در حال انجام است. شایان ذکر است با تعریض این محور تردد وسایل نقلیه با سهولت بهتری صورت خواهد گرفت، همچنین در کاهش ترافیک شهری و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، عملیات تعریض بلوار مسیر دسترسی میدان نفتون حدفاصل منطقه سی برنج توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی در حال انجام است.

شایان ذکر است با تعریض این محور تردد وسایل نقلیه با سهولت بهتری صورت خواهد گرفت، همچنین در کاهش ترافیک شهری و جلوگیری از تصادفات احتمالی بسیار موثر است.