عملیات بهسازی، ایمن سازی و پیاده روسازی بلوار محور اصلی ۸ بنگله در حال اجراست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، محمد زراسوندی علی پور سرپرست شهرداری مسجدسلیمان از ادامه عملیات بهسازی، ایمن سازی، پیاده رو سازی و ایجاد فضای سبز بلوار محور اصلی ۸ بنگله خبر داد. وی با اشاره به بهسازی بلوار اصلی محور ۸ بنگله خاطرنشان کرد: در راستای تسهیل در عبور و مرور شهروندان و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، محمد زراسوندی علی پور سرپرست شهرداری مسجدسلیمان از ادامه عملیات بهسازی، ایمن سازی، پیاده رو سازی و ایجاد فضای سبز بلوار محور اصلی ۸ بنگله خبر داد.

وی با اشاره به بهسازی بلوار اصلی محور ۸ بنگله خاطرنشان کرد: در راستای تسهیل در عبور و مرور شهروندان و افزایش ضریب ایمنی در این خیابان و فرعی های اطراف آن بهسازی بلوار مذکور در دستور کار معاونت امور زیر بنایی شهرداری مسجدسلیمان قرار گرفته است.

زراسوندی علی پور بیان داشت: با اجرای بهسازی استاندارد این محور، مسیر دسترسی ساکنین این محدوده به اطراف تسهیل نیز می گردد، و همچنین مسیری عبوری عابرین با احداث پیاده رو سازی به منظور رفت و آمد مطلوب کفپوش گذاری خواهد شد.

سرپرست شهرداری مسجدسلیمان تصریح کرد با اتمام پروژه مذکور که  نقش بسیار مهمی در روند عبور و مرور شهری دارد،  بهبود ترافیک در سطح منطقه صورت خواهد پذیرفت، و این مسیر که از نقاط حادثه خیز طی سالهای گذشته بوده، رو به بهبودی خواهد رفت.

وی در خاتمه عنوان داشت: در حال حاضر اجرای جدول گذاری کنار جاده در حال انجام می باشد و انشاالله تا قبل از شروع بارندگی های فصل زمستان به مرحله بهره برداری خواهد رسید.