عملیات بسترسازی محله تلخاب در حال انجام است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات اجرایی مراحل بسترسازی محله تلخاب توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی شهرداری مسجدسلیمان در حال انجام می باشد. گفتنی است این مراحل شامل تسطیح مسیر، کوپال ریزی، احداث جدول، که طی روزهای آینده در دستور کار است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات اجرایی مراحل بسترسازی محله تلخاب توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی شهرداری مسجدسلیمان در حال انجام می باشد.

گفتنی است این مراحل شامل تسطیح مسیر، کوپال ریزی، احداث جدول، که طی روزهای آینده در دستور کار است.