عملیات احداث کانال دفع آبهای سطحی حد فاصل منطقه نفتک به چهاربیشه در حال اجرا است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات احداث کانال دفع آبهای سطحی حد فاصل منطقه نفتک به چهاربیشه در حال اجرا می باشد. گفتنی است روند مذکور توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی برنامه ریزی گردیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات احداث کانال دفع آبهای سطحی حد فاصل منطقه نفتک به چهاربیشه در حال اجرا می باشد.

گفتنی است روند مذکور توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی برنامه ریزی گردیده است.