عملیات احداث مخزن بتنی ذخیره قیر توسط شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، عملیات احداث مخزن ذخیره قیر مصرفی جهت اجرای آسفالت گرم سطح شهر با حجم ۱۰۰۰ متر مکعب با گنجایش بیش از ۱۴۰۰ تن قیر توسط معاونت امور زیر بنایی (واحد امانی) آغاز گردید. بر همین اساس ظرفیت این مخزن بتنی ۱۴۰۰ تنی قیر به دلیل اینکه مخازن فلزی […]


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، عملیات احداث مخزن ذخیره قیر مصرفی جهت اجرای آسفالت گرم سطح شهر با حجم ۱۰۰۰ متر مکعب با گنجایش بیش از ۱۴۰۰ تن قیر توسط معاونت امور زیر بنایی (واحد امانی) آغاز گردید.

بر همین اساس ظرفیت این مخزن بتنی ۱۴۰۰ تنی قیر به دلیل اینکه مخازن فلزی قیر موجود در محل کارخانه آسفالت گنجایش ۴۰۰ تن قیر را دارا که جوابگوی پروژه های عمرانی شهر نمی باشد

گفتنی است از مزایای اجرای ساخت مخزن بتنی می توان به ذخیره یکسال نیاز قیر پروژه آسفالت،جلوگیری از خرید مستمر روزانه، کاهش هزینه ها با توجه به نوسانات قیمت بازار، و هم چنین با این روند عمرانی زیر ساختی در جهت شتاب بیشتر به منظور خدمات مطلوب به شهروندان اشاره نمود.