عملیات احداث دیوار حائل کوی شهید غفاری رو به اتمام است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات اجرایی احداث دیوار حائل کوی شهید غفاری منطقه ریل وی رو به اتمام است. گفتنی است این پروژه جهت جلوگیری از رانش تپه مشرف به کوی شهید غفاری و هدایت آبهای سطحی اجرا شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات اجرایی احداث دیوار حائل کوی شهید غفاری منطقه ریل وی رو به اتمام است.

گفتنی است این پروژه جهت جلوگیری از رانش تپه مشرف به کوی شهید غفاری و هدایت آبهای سطحی اجرا شده است.