عملیات احداث دیوار حائل منطقه چهاربیشه در حال انجام است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات پروژه احداث دیوار حائل منطقه چهاربیشه توسط معاونت امور زیر بنایی و شهرسازی در حال انجام است. گفتنی است دیوار حائل مربوطه به منظور ایمن سازی مسیر هدایت آب های سطحی و حریم سازی مسیل ها طراحی و اجرا گردیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان،

عملیات پروژه احداث دیوار حائل منطقه چهاربیشه توسط معاونت امور زیر بنایی و شهرسازی در حال انجام است.

گفتنی است دیوار حائل مربوطه به منظور ایمن سازی مسیر هدایت آب های سطحی و حریم سازی مسیل ها طراحی و اجرا گردیده است.