عملیات احداث دیوار حائل سنگی در محلات مختلف مسجدسلیمان ادامه دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در راستای ارائه خدمات عمرانی در سطح محلات مختلف عملیات احداث چندین دیوار حائل سنگی با نظارت کارشناسان معاونت امور زیر بنائی شهرداری از ابتدای سال گذشته و سال ۹۸ در درون محلات مختلف و ورودی های شهر به مرحله اجرا گذاشته شده است. بنابر همین گزارش این […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در راستای ارائه خدمات عمرانی در سطح محلات مختلف عملیات احداث چندین دیوار حائل سنگی با نظارت کارشناسان معاونت امور زیر بنائی شهرداری از ابتدای سال گذشته و سال ۹۸ در درون محلات مختلف و ورودی های شهر به مرحله اجرا گذاشته شده است.

بنابر همین گزارش این دیوارها به منظور ایمن سازی معابر عمومی در محلات با توجه به موقعیت مکانی و امکانات موجود، پس از شناسایی و برآورد اولیه توسط بخش خصوصی احداث میگردد.

از اهمیت اینگونه پروژه ها میتوان به پایداری خاک منطقه، جلوگیری از ریزش  زمینهایی که بنا بر روی آنها احداث شده و همچنین جلوگیری از حوادث طبیعی که  از عمده ترین راهکارها در معماری شهری می باشند اشاره شود.

گفتنی است در ادامه پروژه های عمرانی شهرداری مسجدسلیمان، عملیات احداث دیوار حائل منطقه نمره ۲ و دره اشکفت در مسیل سیلاب بارندگی ها، ابتدای فاز دو هشت  بنگله و همچنین منطقه دره گلگیریها اجرائی گردیده است.