عملیات اجرایی پروژه بزرگ تعریض جاده دسترسی فرودگاه در حال انجام است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات اجرایی پروژه بزرگ تعریض جاده دسترسی فرودگاه توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی در حال انجام می باشد. گفتنی است این پروژه بعنوان یکی از مهمترین پروژه های حال حاضر شهرداری به بیش از ۵۰٪ پیشرفت فیزیکی رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات اجرایی پروژه بزرگ تعریض جاده دسترسی فرودگاه توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی در حال انجام می باشد.

گفتنی است این پروژه بعنوان یکی از مهمترین پروژه های حال حاضر شهرداری به بیش از ۵۰٪ پیشرفت فیزیکی رسیده است.