عملیات اجرایی محوطه سازی و تکمیل ساختمان اداری بچینگ شهرداری رو به پایان است

عملیات اجرایی محوطه سازی و تکمیل ساختمان اداری بچینگ شهرداری مسجدسلیمان رو به پایان است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، با رسیدن به پیشرفت فیزیکی ۹۰٪، عملیات اجرایی محوطه سازی و تکمیل ساختمان اداری بچینگ شهرداری مسجدسلیمان توسط معاونت امور زیربنایی رو به پایان است.