طرح طبقه بندی مشاغل نیروها ، برای اولین بار در شهرداری مسجدسلیمان صورت می گیرد

علی هزارسی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان : طرح طبقه بندی مشاغل نیروها، برای اولین بار در شهرداری مسجدسلیمان صورت می گیرد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، علی هزارسی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان ضمن اعلام این خبر گفت: طرح طبقه بندی مشاغل کلیه نیروهای شهرداری برای اولین بار صورت می گیرد. وی […]

علی هزارسی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان : طرح طبقه بندی مشاغل نیروها، برای اولین بار در شهرداری مسجدسلیمان صورت می گیرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، علی هزارسی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان ضمن اعلام این خبر گفت: طرح طبقه بندی مشاغل کلیه نیروهای شهرداری برای اولین بار صورت می گیرد.

وی در ادامه افزود: طرح طبقه بندی مشاغل طبق ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار می باشد، و بر اساس مشاغل نیروها و نیز جدول مزد شهرداری ها تدبیق داده خواهد شد.

سرپرست شهرداری مسجدسلیمان تصریح کرد: سابقه افراد در این رابطه لحاظ می شود و از ۹۲/۱/۱ که شامل تمام نیروها که مشمول قانون کارند که بر اساس شغل و سابقه ای و همچنین مزد سنوات، مزد مبنا مشخص می گردد.

هزارسی افزود: تمام نیروها در حال حاضر بر اساس جدول مزد گروه ۱ کارگری، حداقل گروه یک پایه را دریافت می کردند، ولی با اجرای این طرح نیروها بر اساس شغلی که دارند، در گروه های مختلف تعریف می شوند، سابقه لحاظ و مزد شغلی بالا می رود‌.

سرپرست شهرداری مسجدسلیمان در خاتمه ادامه داد: پس از اجرای این طرح، مطالباتی که از سنوات گذشته نیروها از پیمانکاران نیروی انسانی طلبکار می باشند، از طریق شکایت مراجع شورای حل اختلاف قابل پیگیری و از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ مابه التفاوت آنها وصول و واریز خواهد شد.