ضدعفونی خیابان آزادی توسط شهرستان مسجدسلیمان، به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، پس از تعطیلی اصناف، خیابان آزادی شهرستان مسجدسلیمان توسط واحد آتش نشانی ضدعفونی گردید.  . . . . . . . . .  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، پس از تعطیلی اصناف، خیابان آزادی شهرستان مسجدسلیمان توسط واحد آتش نشانی ضدعفونی گردید. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.