شهردار مسجدسلیمان : نهضت آسفالت معابر سرعت می گیرد

شهردار مسجدسلیمان به منظور بررسی آخرین وضعیت کارخانه های آسفالت و سنگ شکن از این واحدها بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، آرش قنبری در بازدید از کارخانه آسفالت و سنگ شکن و بررسی روند تعمیرات این واحد ها اظهار داشت : تعمیرات اساسی این کارخانه و افزایش کیفیت […]شهردار مسجدسلیمان به منظور بررسی آخرین وضعیت کارخانه های آسفالت و سنگ شکن از این واحدها بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، آرش قنبری در بازدید از کارخانه آسفالت و سنگ شکن و بررسی روند تعمیرات این واحد ها اظهار داشت : تعمیرات اساسی این کارخانه و افزایش کیفیت تولید آسفالت از ضروریات بوده و بر همین اساس تعمیرات آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی همچنین اضافه کرد : این کارخانه یکی از اساسی ترین نیازهای شهروندان و شهرداری یعنی آسفالت را برطرف نموده و کارآیی حداکثری آن می تواند عامل موثر و مهمی در توسعه شهر مسجدسلیمان در زمینه ی احداث خیابان های جدید باشد.

 قنبری در ادامه با اشاره به اهتمام شهرداری در بازسازی هرچه سریعتر کارخانه آسفالت اظهار داشت : با توجه به مدت زمان طولانی از احداث کارخانه و مستهلک شدن قطعات و دستگاههای موجود لازم است نسبت به تعویض و تعمیرات اساسی این قطعات اقدامات لازم بعمل آید.

وی تصریح کرد : امیدواریم با تعمیر کارخانه آسفالت بتوانیم نهضت آسفالت معابر را با سرعت بیشتری دنبال کنیم و رضایتمندی مردم عزیز را جلب کنیم.