شهردار مسجدسلیمان: طرح پاکسازی محله چهاربیشه انجام شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری وشورای اسلامی شهر مسجدسلیمان:آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان: با توجه به اهمیت جایگاه و فعالیت حوزه خدمات شهری اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین وظایف حوزه خدمات شهری، نگهداشت و حفظ محیط شهر است به گونه‌ای که بیشترین میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در این حوزه نمود پیدا […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری وشورای اسلامی شهر مسجدسلیمان:آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان: با توجه به اهمیت جایگاه و فعالیت حوزه خدمات شهری اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین وظایف حوزه خدمات شهری، نگهداشت و حفظ محیط شهر است به گونه‌ای که بیشترین میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در این حوزه نمود پیدا می‌کند.

در این راستا واحد خدمات شهری شهرداری به جمع‌آوری زباله و نخاله، پاکسازی، رفت و روب خیابان ها ، پیاده رو های منطقه چهاربیشه کرده است.

قنبری پر پایان افزود: طرح پاک‌سازی در سطح محلات و مناطق مختلف شهر به صورت هفتگی انجام می شود و خواستار همراهی و مشارکت شهروندان در راستای اجرای هرچه بهتر این طرح شد.