شهردار مسجدسلیمان: خودرو اطفا حریق آتش نشانی پس از بازسازی به ناوگان سازمان آتش نشانی اضافه شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان:   با پیگیری های آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان و ابوذر اسدپور مدیر عامل سازمان آتش نشانی بعد از ۵ سال خودرو سنگین رنو پس از بازسازی کامل به چرخه عملیات بازگشت قنبری شهردار مسجدسلیمان: با پیگیری های انجام شده و با هماهنگی که شده بود ساخت […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان:   با پیگیری های آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان و ابوذر اسدپور مدیر عامل سازمان آتش نشانی بعد از ۵ سال خودرو سنگین رنو پس از بازسازی کامل به چرخه عملیات بازگشت

قنبری شهردار مسجدسلیمان: با پیگیری های انجام شده و با هماهنگی که شده بود ساخت مخزن آب خودرو، سرویس پمپ آب آتش نشانی، ساخت کابین وسط جهت جای لوازمات امدادی و کپسول آتش نشانی ، ساخت کابین عقب( محل قرارگیری پمپ)، رنگ آمیزی کامل انجام شد و این خودرو به ناوگان این سازمان اضافه شد