شهردار مسجدسلیمان از پیشرفت فیزیکی قابل قبول در بوستانهای محله ای خبر داد

با توجه به اجرای طرح جهادی که اوایل امسال آغاز گردید، در روزهای گذشته پیشرفت فیزیکی خوبی در پروژه های فعال شهر به وجود آمده که می توان به افزایش بوستان های محلی در طی امسال اشاره نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، به منظور توسعه سرانه فضای سبز و افزایش بوستان های  محله ای در سطح شهر در راستای استفاده شهروندان مسجدسلیمان از فضاهای عمومی طی گفتگویی با عبداله قاسمی صالح بابری شهردار مسجدسلیمان در این زمینه اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح جهادی که اوایل امسال آغاز گردید، در روزهای گذشته پیشرفت فیزیکی خوبی در پروژه های فعال شهر به وجود آمده که می توان به افزایش بوستان های محلی در طی امسال اشاره نمود.

وی در ادامه افزود: با زمانبندی برنامه ها در احداث و بازسازی بوستان ها به شکلی پیش رفتیم که در حین عملیات اجرایی پروژه بوستان نمره ۱۱ متوجه شدیم صاحب ملک مجوز کاربری محل، سند مالکیت زمین را در دوره دوم شورای اسلامی شهر از طریق اداره راه و شهرسازی دریافت نموده و دارای مالکیت می باشد.

شهردار مسجدسلیمان در پایان اضافه کرد: با توجه مشکل پیش آمده در بحث معارض و اعلام هویت صاحب زمین، متاسفانه پروژه اجرایی احداث بوستان به کندی پیش میرود و تقریبا متوقف گردیده است.