شهرداری مسجدسلیمان مقام سوم قهرمانی کشتی نوجوانان کشور را کسب کرد

مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور در شهر قم به پایان رسید و باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری مسجدسلیمان با کسب ۱۰۵ امتیاز و در رقابتی برابر و نزدیک با میزبان، عنوان سوم را برای استان خوزستان به ارمغان آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در این دوره از پیکارها استان های مازندران و قم عناوین اول و دوم و تیم شهرداری مسجدسلیمان به نمایندگی از استان خوزستان مقام سوم این مسابقات را به دست آورد.

اعضای تیم الف شهرداری مسجدسلیمان

۴۵ کیلوگرم:امیرمحمد حسین پور(اهواز).

۴۸ کیلوگرم:آرمین شمسی پورحاجی(اندیمشک).

۵۱ کیلوگرم:آرمین قولی گله(مسجدسلیمان).

۵۵ کیلوگرم:علی غریبی (ایذه).

۶۰ کیلوگرم:رضا کیان پور(شوش).

۶۵ کیلوگرم:محمدمهدی آمون(دزفول).

۷۱ کیلوگرم:محمد کاظمی(بهبهان).

۸۰ کیلوگرم:عمادرضا محسن نژاد(بهبهان).

۹۲ کیلوگرم:ایوب حسینوندقاسمی(دزفول).

۱۱۰ کیلوگرم:یزدان دل روز(مسجدسلیمان).

مربیان : عزیز ناقوسی (شوش)علی قائدی (اهواز) .

سرپرست : سعید درخورد مسجدسلیمان

 

اعضای تیم ب شهرداری مسجدسلیمان

۴۵ کیلو گرم اتابک بخشنده (مسجدسلیمان)

۴۸ کیلو گرم بخشنده (مسجدسلیمان )

۵۱کیلو گرم محمدعالیور (مسجدسلیمان )

۵۵ کیلو گرم رهام حسنوند (مسجدسلیمان )

۶۰کیلو گرم یعقوب احمدی (مسجدسلیمان)

۶۵کیلو گرم تارخ بهرامی (مسجدسلیمان )

۷۱کیلو گرم سهیل آذری مسجدسلیمان

۸۰ کیلو گرم طاهااسدپور( مسجدسلیمان )

۹۲ کیلو گرم اهوراقاسمی (مسجدسلیمان)

۱۱۰ کیلو گرم امیرمحمدتقی پور (مسجدسلیمان)

مربی و سرپرست آرین قاسمی( مسجدسلیمان)