سرپرست جدید واحد کشتارگاه شهرداری مسجدسلیمان منصوب گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، طی حکمی از سوی آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان ، محمد شیر مردی به عنوان سرپرست جدید واحد کشتارگاه شهرداری مسجدسلیمان منصوب گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، طی حکمی از سوی آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان ، محمد شیر مردی به عنوان سرپرست جدید واحد کشتارگاه شهرداری مسجدسلیمان منصوب گردید.