سرپرست جدید اداره شهرسازی شهرداری مسجدسلیمان منصوب گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، طی حکمی از سوی آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان ، مهران باران پور به عنوان سرپرست جدید اداره شهرسازی شهرداری مسجدسلیمان منصوب گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، طی حکمی از سوی آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان ، مهران باران پور به عنوان سرپرست جدید اداره شهرسازی شهرداری مسجدسلیمان منصوب گردید.