ساخت و نصب تابلوهای مساجد توسط شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، در راستای اجرایی نمودن امورات فرهنگی در سطح شهر و به‌ منظور کمک به پشتیبانی به اماکن مذهبی در جهت ترویج فرهنگ عمومی در جامعه، روابط عمومی شهرداری و با همکاری مشترک واحد خدمات اقدام به سفارش خرید و ساخت تابلوهای مساجد […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، در راستای اجرایی نمودن امورات فرهنگی در سطح شهر و به‌ منظور کمک به پشتیبانی به اماکن مذهبی در جهت ترویج فرهنگ عمومی در جامعه، روابط عمومی شهرداری و با همکاری مشترک واحد خدمات اقدام به سفارش خرید و ساخت تابلوهای مساجد کلیه سطح شهر نمود.
بنابر این گزارش ‌با شناسایی و جانمایی مناسب این تابلوها، تعداد ۱۰ عدد نصب گردیده، و‌ادامه روند ساماندهی مذکور به صورت کلی در طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت.