زیر سازی و روکش آسفالت گرم منطقه دره اشکفت به مال شنبه

  زیر سازی و روکش آسفالت گرم منطقه دره اشکفت به مال شنبه ، توسط شهرداری مسجدسلیمان   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات زبر سازی و روکش آسفالت گرم منطقه دره اشکفت به مال شنبه اجرا گردید.   گفتنی است، از شروع بکار علی هزارسی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان، […]

 

زیر سازی و روکش آسفالت گرم منطقه دره اشکفت به مال شنبه ، توسط شهرداری مسجدسلیمان

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات زبر سازی و روکش آسفالت گرم منطقه دره اشکفت به مال شنبه اجرا گردید.

 

گفتنی است، از شروع بکار علی هزارسی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان، روکش آسفالت محلات، به منظور بهبود وضعیت نامناسب خیابان ها در دستور کار قرار گرفته، و تا قبل از شروع فصل بارندگی ها در دیگر محلات سطح شهر ادامه خواهد داشت‌.