زیر سازی و روکش آسفالت منطقه نمره دو به کوی شهید لرستانی (مالشنبه) در حال انجام است

  زیر سازی و روکش آسفالت منطقه نمره دو به کوی شهید لرستانی (مالشنبه) در حال انجام است.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، عملیات زیرسازی و روکش آسفالت گرم منطقه نمره دو به کوی شهید لرستانی (مالشنبه) با نظارت کارشناسان حوزه معاونت امور زیر بنایی و فنی […]

 

زیر سازی و روکش آسفالت منطقه نمره دو به کوی شهید لرستانی (مالشنبه) در حال انجام است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، عملیات زیرسازی و روکش آسفالت گرم منطقه نمره دو به کوی شهید لرستانی (مالشنبه) با نظارت کارشناسان حوزه معاونت امور زیر بنایی و فنی در حال اجراء می باشد.بنا به همین گزارش در ادامه ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و با برنامه ریزی به عمل آمده ، پس از بررسی این منطقه در راستای عبور و مرور در ایام زمستان و همچنین نگاه ویژه به محلات کمتر توسعه یافته تا تکمیل نهایی اجرا خواهد شد.