رنگ آمیزی وسایل ورزشی و مبلمان پارکی توسط شهرداری مسجدسلیمان

عملیات اجرایی رنگ آمیزی وسایل ورزشی و مبلمانهای پارکی در حال انجام می باشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، همزمان با اجرای طرح خدمات سفر نوروزی و استقبال از بهار سال ۹۸، عملیات اجرایی رنگ آمیزی وسایل ورزشی و مبلمانهای پارکی در سطح مناطق مختلف شهر توسط واحد پارکها در حال انجام می باشد.

 

خدمات مذکور با هدف جلب رضایت عمومی، بهبود وضعیت کیفی و ارائه خدمت رسانی به مهمانان  نوروز برنامه ریزی و با این اقدامات بهبود آراستگی  بوستانها و پارکها و همچنین رغبت استفاده بهینه  شهروندان از وسایل ورزشی پایه ریزی خواهد شد.