رنگ آمیزی جداول مناطق مختلف شهر مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، رنگ آمیزی جداول مناطق مختلف شهر مسجدسلیمان توسط معاونت خدمات شهری (واحد فضای سبز) در حال انجام است. گفتنی است در این طرح جداول بوستان بازار صاحب الزمان منطقه کلگه ، جداول محور دسترسی منطقه پنج بنگله روبروی دادگستری و بلوار منطقه […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، رنگ آمیزی جداول مناطق مختلف شهر مسجدسلیمان توسط معاونت خدمات شهری (واحد فضای سبز) در حال انجام است.

گفتنی است در این طرح جداول بوستان بازار صاحب الزمان منطقه کلگه ، جداول محور دسترسی منطقه پنج بنگله روبروی دادگستری و بلوار منطقه هشت بنگله رنگ آمیزی شد.

همچنین مبلمان پارک منطقه پنج بنگله نیز تعمیر و بازسازی گردید.