خاکبرداری و زیرسازی بلوار پنج بنگله جهت زیباسازی فضای شهری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، واحد فضای سبز شهرداری مسجدسلیمان به جهت زیباسازی فضای شهری و ساخت تپه مصنوعی در ورودی بلوار پنج بنگله به سمت میدان شهدا عملیات زیر سازی خاکریزی و خاکبرداری این بلوار را در دست اقدام دارد. اخبار تکمیلی در این رابطه از […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، واحد فضای سبز شهرداری مسجدسلیمان به جهت زیباسازی فضای شهری و ساخت تپه مصنوعی در ورودی بلوار پنج بنگله به سمت میدان شهدا عملیات زیر سازی خاکریزی و خاکبرداری این بلوار را در دست اقدام دارد. اخبار تکمیلی در این رابطه از همین پایگاه اطلاع رسانی منتشر خواهد شد. 

.

.

.

.

.