جمع آوری سازه های تبلیغاتی (بیلبورد) غیر مجاز توسط شهرداری مسجدسلیمان 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، سازه های تبلیغاتی غیر مجاز (بیلبورد) برابر ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از سطح معابر، بلوارها و میادین مناطق مختلف شهر توسط شهرداری مسجدسلیمان جمع آوری گردید.  لازم به ذکر است صاحبان سازه های مربوطه، فاقد هرگونه قرارداد منعقده و پرداختی عوارض شهرداری طی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، سازه های تبلیغاتی غیر مجاز (بیلبورد) برابر ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از سطح معابر، بلوارها و میادین مناطق مختلف شهر توسط شهرداری مسجدسلیمان جمع آوری گردید. 

لازم به ذکر است صاحبان سازه های مربوطه، فاقد هرگونه قرارداد منعقده و پرداختی عوارض شهرداری طی سالیان اخیر بوده اند که در همین ارتباط، از ادوار گذشته تاکنون علیرغم تذکرات کتبی و برگزاری چندین جلسه توسط شهرداری و اعضای محترم شورای شهر با کانون های مربوطه هیچ اقدامی جهت عقد قرارداد و پرداخت بدهی خود به شهرداری صورت نگرفت .

 در نهایت شهرداری مسجدسلیمان به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف نهایی میزان بدهی و مطالبات کلیه تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، اقدام به جمع آوری سازه های مذکور نمود.

شایان ذکر است پس از طی مراحل اداری، تبلیغات سطح شهر از طریق مزایده به کانون های مجوز دار واگذار می‌گردد.