جلسه کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مسجدسلیمان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، در روز سوم دی ماه جلسه کمیسیون ماده ۷۷ با حضور اسفندیار باقری عضو شورای اسلامی شهر، کورش نوذری دبیر کمیسیون ماده ۷۷، محمد خرم معاونت توسعه و مدیریت منابع و رئیس اداره حقوقی مخابرات منطقه خوزستان به منظور بررسی کلی مطالبات شهرداری مسجدسلیمان […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، در روز سوم دی ماه جلسه کمیسیون ماده ۷۷ با حضور اسفندیار باقری عضو شورای اسلامی شهر، کورش نوذری دبیر کمیسیون ماده ۷۷، محمد خرم معاونت توسعه و مدیریت منابع و رئیس اداره حقوقی مخابرات منطقه خوزستان به منظور بررسی کلی مطالبات شهرداری مسجدسلیمان برگزار گردید.