جلسه هماهنگی پروژه بلوار دوم شهری مسجدسلیمان برگزار شد

در این جلسه مشکلات موجود در مسیر اجرای پروژه بررسی و هماهنگی های لازم در راستای رفع موانع انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان,جلسه هماهنگی پروژه بلوار دوم شهری بمنظور بررسی میزان پیشرفت عملیات اجرائی پروژه و رفع موانع و تسریع در روند اجرا با حضور کارشناسان مربوطه در محل شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان برگزار گردید.

 

در این جلسه که با حضور اعضای شورای اسلامی، شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان، کارشناسان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ,مهندسین مشاور و نماینده شرکت بیندر راه(پیمانکار پروژه) تشکیل شد مشکلات موجود در مسیر اجرای پروژه بررسی و هماهنگی های لازم در راستای رفع موانع انجام شد.