جلسه هماهنگی ستاد بازسازی در شهرداری مسجدسلیمان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان جلسه هماهنگی ستاد بازسازی با حضور سرپرست شهرداری، مدیران حوزه شهرسازی و نوسازی شهرداری، معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری، مسئول و کارشناسان ستاد بازسازی شهرستان مسجدسلیمان روز سه شنبه ۹۸/۸/۱۴ در شهرداری برگزار شد.    

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان جلسه هماهنگی ستاد بازسازی با حضور سرپرست شهرداری، مدیران حوزه شهرسازی و نوسازی شهرداری، معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری، مسئول و کارشناسان ستاد بازسازی شهرستان مسجدسلیمان روز سه شنبه ۹۸/۸/۱۴ در شهرداری برگزار شد.