جلسه مهدی رضایی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان با حوزه حمل و نقل ، فنی و عمرانی و خدمات شهری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، جلسه مهدی رضایی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان با حوزه حمل و نقل، فنی و عمرانی و خدمات شهری در روز چهارشنبه پنجم بهمن در دفتر شهردار ساختمان مرکزی برگزار شد. در این جلسه در خصوص بررسی و رفع مشکلات خدمات شهری موضوعاتی مطرح و مورد […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، جلسه مهدی رضایی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان با حوزه حمل و نقل، فنی و عمرانی و خدمات شهری در روز چهارشنبه پنجم بهمن در دفتر شهردار ساختمان مرکزی برگزار شد.

در این جلسه در خصوص بررسی و رفع مشکلات خدمات شهری موضوعاتی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.