جلسه مهدی رضایی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان با پیمانکاران پروژه شهری

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عصر امروز ۶ بهمن ماه جلسه مهدی رضایی سرپرست شهرداری با حوزه معاونت فنی و عمرانی و پیمانکاران پروژه های شهری در دفتر شهردار مرکزی برگزار شد. در این جلسه در خصوص بررسی مشکلات پیمانکاران و همچنین ادامه فعالیت در تسریع روند هر […]

 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عصر امروز ۶ بهمن ماه جلسه مهدی رضایی سرپرست شهرداری با حوزه معاونت فنی و عمرانی و پیمانکاران پروژه های شهری در دفتر شهردار مرکزی برگزار شد.در این جلسه در خصوص بررسی مشکلات پیمانکاران و همچنین ادامه فعالیت در تسریع روند هر چه بهتر پروژه ها در نقاط مختلف شهری برنامه ریزی گردید.