جلسه کمیته درآمدی شهرداری مسجدسلیمان برگزار شد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر: جلسه کمیته درآمدی شهرداری مسجدسلیمان به منظور ساماندهی و بهبود نحوه وصول مبالغ درآمدی با حضور آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان تشکیل شد. شهردار مسجدسلیمان: جلسه کمیته درآمدی با هدف برسی راهکارهای مناسب و اخذ تصمیم گیری های لازم به منظور تأمین منابع و افزایش درآمدهای پایدار جهت ارائه […]

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر: جلسه کمیته درآمدی شهرداری مسجدسلیمان به منظور ساماندهی و بهبود نحوه وصول مبالغ درآمدی با حضور آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان تشکیل شد.

شهردار مسجدسلیمان: جلسه کمیته درآمدی با هدف برسی راهکارهای مناسب و اخذ تصمیم گیری های لازم به منظور تأمین منابع و افزایش درآمدهای پایدار جهت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان و توسعه و آبادانی شهر برگزار شد

وی با اشاره به پتانسیل های درآمدزایی در سطح شهر افزود: تمامی واحدهای مربوطه باید با هماهنگی های لازم و همکاری یکدیگر مجموعه را در جهت رسیدن به اهداف و ظرفیت های پایدار درآمدی یاری نمایند

قنبری در پایان افزود: باید در جهت ارتقای بودجه شهرداری تلاش کنیم این امر محقق نمی شود مگر اینکه همه واحدها در این امر مهم دخیل باشند.