جلسه شهردار مسجدسلیمان با سرپرست اداره راه و شهرسازی مسجدسلیمان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان این جلسه در دفتر شهردار مسجدسلیمان با حضور آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان، سرپرست اداره راه و شهرسازی مسجدسلیمان، معاونت اداری مالی، معاونت شهرسازی، نمایندگی نوسازی ناحیه یک در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲ برگزار گردید. این جلسه در رابطه با برآورد ۱۰ درصد سهم شهرداری از […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان این جلسه در دفتر شهردار مسجدسلیمان با حضور آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان، سرپرست اداره راه و شهرسازی مسجدسلیمان، معاونت اداری مالی، معاونت شهرسازی، نمایندگی نوسازی ناحیه یک در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲ برگزار گردید.

این جلسه در رابطه با برآورد ۱۰ درصد سهم شهرداری از اداره راه و شهرسازی در محله های فاز ۳ هشت بنگله، بیبیان و چند محله دیگر و همچنین ساماندهی بوستان ها، بلوارها و پارکینگ های سطح شهر برگزار شد.