جلسه بررسی پروژه های عمرانی سطح شهر با حضور شهردار و نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، صبح امروز دوشنبه ۶ آذرماه جلسه بررسی پروژه های عمرانی سطح شهر با حضور آرش قنبری شهردار، علیرضا ورناصری نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی در دفتر شهردار مرکزی برگزار گردید. در این حلسه نماینده سازمان برق، مسول خدمات شرکت بهره برداری نفت […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، صبح امروز دوشنبه ۶ آذرماه جلسه بررسی پروژه های عمرانی سطح شهر با حضور آرش قنبری شهردار، علیرضا ورناصری نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی در دفتر شهردار مرکزی برگزار گردید.

در این حلسه نماینده سازمان برق، مسول خدمات شرکت بهره برداری نفت و گاز، مدیر سازمان میراث فرهنگی حضور داشتند.

شایان ذکر است آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان با تشریح پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی سطح شهر بر روند مشکلات پیش رو و تکمیل نهایی برخی پروژه ها تا پایان سال جاری سخنانی را ابراز نمودند.