جلسه بررسی وضعیت منازل تخریب شده براثر رانش کوه منطقه نفتک برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان جلسه بررسی و تعیین تکلیف وضعیت منازل تخریب شده براثر رانش کوه منطقه نفتک با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان برگزار شد.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان جلسه بررسی و تعیین تکلیف وضعیت منازل تخریب شده براثر رانش کوه منطقه نفتک با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان برگزار شد.