برگزاری مناقصات ۷ پروژه شهرداری مسجدسلیمان ، از محل عوارض آلایندگی

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ، به مدت دو روز کاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصات شهرداری مسجدسلیمان از محل عوارض آلایندگی با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت کننده صورت گرفته و تعداد شرکت های واجد شرایط ۱۲۸ مورد می باشند ، که ضمانتنامه های […]

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ، به مدت دو روز کاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصات شهرداری مسجدسلیمان از محل عوارض آلایندگی با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت کننده صورت گرفته و تعداد شرکت های واجد شرایط ۱۲۸ مورد می باشند ، که ضمانتنامه های خود را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمودند.

 

این جلسه در ساختمان شهرداری مرکزی با حضور علی هزارسی سرپرست شهرداری و اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری مسجدسلیمان و نیز با نظارت نمایندگانی از بازرسی ، فرمانداری و شورای تامین شهرستان و سرپرست حراست شهرداری برگزار گردید.

 

شایان ذکر است که پس از بررسی و بازگشایی پاکات مناقصات در نهایت برندگان ۷ پروژه مذکور تعیین و به ایشان ابلاغ شد.

 

گفتنی است قبل از برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصات ، دو نوبت آگهی یک هفته ای در روزنامه های کثیرالانتشار کشوری و استانی برای هر مناقصه به چاپ رسیده بود.