جدول کاری و اجرای کانیو لین ارتش، منطقه چهاربیشه جنب دکل ایرانسل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، به منظور رفع آبگرفتگی معابر و هدایت آبهای سطحی محلات، جدول کاری و اجرای کانیوی لین ارتش، در منطقه چهاربیشه جنب دلک ایرانسل انجام گردید.     

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، به منظور رفع آبگرفتگی معابر و هدایت آبهای سطحی محلات، جدول کاری و اجرای کانیوی لین ارتش، در منطقه چهاربیشه جنب دلک ایرانسل انجام گردید.